1. Grádicsok éneke. Mikor visszahozta az Úr Sionnak foglyait, olyanok voltunk, mint az álmodók.
  2. Akkor megtelt a szánk nevetéssel, nyelvünk pedig vígadozással. Akkor így szóltak a pogányok: Hatalmasan cselekedett ezekkel az Úr!
  3. Hatalmasan cselekedett velünk az Úr, azért örvendezünk.
  4. Hozd vissza, Uram, a mi foglyainkat, mint patakokat a déli földön!
  5. A kik könyhullatással vetnek, vígadozással aratnak majd.
  6. A ki vetőmagját sírva emelve megy tova, vígadozással jő elő, kévéit emelve.