1. Grádicsok éneke, Dávidtól. Örvendezek, mikor mondják nékem: Menjünk el az Úr házába!
  2. Ott álltak a mi lábaink a te kapuidban, oh Jeruzsálem!
  3. Jeruzsálem, te szépen épült, mint a jól egybeszerkesztett város!
  4. A hová feljárnak a nemzetségek, az Úrnak nemzetségei, bizonyságul Izráelnek, az Úr nevének tiszteletére.
  5. Mert ott ülnek az ítélőszékek, Dávid házának székei.
  6. Könyörögjetek Jeruzsálem békességéért; legyenek boldogok a téged szeretők!
  7. Békesség legyen a te várfalaid között, csendesség a te palotáidban.
  8. Atyámfiaiért és barátaimért hadd mondhassam: béke veled!
  9. Az Úrnak, a mi Istenünknek házáért hadd kivánhassak jót tenéked!