1. Dávidé; zsoltár. Monda az Úr az én uramnak: Ülj az én jobbomon, a míg ellenségeidet zsámolyul vetem a te lábaid alá.
  2. A te hatalmad pálczáját kinyújtja az Úr Sionból, mondván: Uralkodjál ellenségeid között!
  3. A te néped készséggel siet a te sereggyűjtésed napján, szentséges öltözetekben; hajnalpir méhéből leszen ifjaidnak harmatja.
  4. Megesküdt az Úr és meg nem másítja: Pap vagy te örökké Melkhisedek rendje szerint.
  5. Az Úr a te jobbod felől; megrontja az ő haragja napján a királyokat;
  6. Ítéletet tart a nemzetek között; telve lesz holttestekkel; összezúz messze földön minden főt.
  7. Az út mellett való patakból iszik; ezért emeli fel az ő fejét.