1. Ének. Dávid zsoltára.
  2. Kész az én szívem, oh Isten, hadd énekeljek és zengedezzek; az én dicsőségem is kész.
  3. Serkenj fel te lant és hárfa, hadd keltsem fel a hajnalt!
  4. Hálát adok néked a népek között Uram, és zengedezek néked a nemzetek között!
  5. Mert nagy, egek felett való a te kegyelmed, és a felhőkig ér a te hűséges voltod!
  6. Magasztaltassál fel, oh Isten, az egek felett, és dicsőséged legyen az egész földön!
  7. Hogy megszabaduljanak a te szeretteid, segíts a te jobb kezeddel és hallgass meg engem!
  8. Az ő szentélyében szólott az Isten: Örvendezek, hogy eloszthatom Sikhemet, és felmérhetem Sukkothnak völgyét.
  9. Enyém Gileád, enyém Manassé; Efraim az én fejemnek védelme, Júda az én törvényrendelőm.
  10. Moáb az én mosdómedenczém, Edomra az én saruimat vetem, Filistea felett kaczagok.
  11. Kicsoda visz el engem a kerített városba? kicsoda vezérel engem Edomig?
  12. Nem te vagy-é, oh Isten, a ki megvetettél minket, hogy ki ne menj, oh Isten, a mi seregeinkkel?
  13. Adj szabadulást nékünk az ellenségtől, mert hiábavaló az emberi segítség!
  14. Istennel hatalmasan cselekszünk, és ő megtapodja ellenségeinket.