1. Halljátok meg figyelmetesen az ő hangjának dörgését, és a zúgást, a mely az ő szájából kijön!
  2. Az egész ég alatt szétereszti azt, és villámát is a földnek széléig.
  3. Utána hang zendül, az ő fenségének hangjával mennydörög, s nem tartja vissza azt, ha szava megzendült.
  4. Isten az ő szavával csudálatosan mennydörög, és nagy dolgokat cselekszik, úgy hogy nem érthetjük.
  5. Mert azt mondja a hónak: Essél le a földre! És a zápor-esőnek és a zuhogó zápornak: Szakadjatok.
  6. Minden ember kezét lepecsétli, hogy megismerje minden halandó, hogy az ő műve.
  7. Akkor a vadállat az ő tanyájára húzódik, és az ő barlangjában marad.
  8. Rejtekéből előjön a vihar, és az északi szelektől a fagy.
  9. Isten lehellete által támad a jég, és szorul össze a víznek szélessége.
  10. Majd nedvességgel öntözi meg a felleget, s áttöri a borulatot az ő villáma.
  11. És az köröskörül forog az ő vezetése alatt, hogy mindazt megtegyék, a mit parancsol nékik, a föld kerekségének színén.
  12. Vagy ostorul, ha földjének úgy kell, vagy áldásul juttatja azt.
  13. Vedd ezt füledbe Jób, állj meg és gondold meg az Istennek csudáit.
  14. Megtudod-é, mikor rendeli azt rájok az Isten, hogy villanjon az ő felhőjének villáma?
  15. Tudod-é, hogy miként lebegnek a felhők, vagy a tökéletes tudásnak csudáit érted-é?
  16. Miképen melegülnek át ruháid, mikor nyugton van a föld a déli széltől?
  17. Vele együtt terjesztetted-é ki az eget, a mely szilárd, mint az aczéltükör?
  18. Mondd meg nékünk, mit szóljunk néki? A setétség miatt semmit sem kezdhetünk.
  19. Elbeszélik-é néki, ha szólok? Ha elmondaná valaki: bizony vége volna!
  20. Néha nem látják a napot, bár az égen ragyog; de szél fut át rajta és kiderül.
  21. Észak felől aranyszínű világosság támad, Isten körül félelmetes dicsőség.
  22. Mindenható! Nem foghatjuk meg őt; nagy az ő hatalma és ítélő ereje, és a tiszta igazságot el nem nyomja.
  23. Azért rettegjék őt az emberek; a kevély bölcsek közül nem lát ő egyet sem.