1. Ezután megnyitá Jób az ő száját, és megátkozá az ő napját.
  2. És szóla Jób, és monda:
  3. Veszszen el az a nap, a melyen születtem, és az az éjszaka, a melyen azt mondták: fiú fogantatott.
  4. Az a nap legyen sötétség, ne törődjék azzal az Isten onnét felül, és világosság ne fényljék azon.
  5. Tartsa azt fogva sötétség és a halál árnyéka; a felhő lakozzék rajta, nappali borulatok tegyék rettenetessé.
  6. Az az éjszaka! Sűrű sötétség fogja be azt; ne soroztassék az az esztendőnek napjaihoz, ne számláltassék a hónapokhoz.
  7. Az az éjszaka! Legyen az magtalan, ne legyen örvendezés azon.
  8. Átkozzák meg azt, a kik a nappalt átkozzák, a kik bátrak felingerelni a leviathánt.
  9. Sötétüljenek el az ő estvéjének csillagai; várja a világosságot, de az ne legyen, és ne lássa a hajnalnak pirját!
  10. Mert nem zárta be az én anyám méhének ajtait, és nem rejtette el szemeim elől a nyomorúságot.
  11. Mért is nem haltam meg fogantatásomkor; mért is ki nem multam, mihelyt megszülettem?
  12. Mért vettek fel engem térdre, és mért az emlőkre, hogy szopjam?!
  13. Mert most feküdném és nyugodnám, aludnám és akkor nyugton pihenhetnék -
  14. Királyokkal és az ország tanácsosaival, a kik magoknak kőhalmokat építenek.
  15. Vagy fejedelmekkel, a kiknek aranyuk van, a kik ezüsttel töltik meg házaikat.
  16. Vagy mért nem lettem olyan, mint az elásott, idétlen gyermek, mint a világosságot sem látott kisdedek?
  17. Ott a gonoszok megszünnek a fenyegetéstől, és ott megnyugosznak, a kiknek erejök ellankadt.
  18. A foglyok ott mind megnyugosznak, nem hallják a szorongatónak szavát.
  19. Kicsiny és nagy ott egyenlő, és a szolga az ő urától szabad.
  20. Mért is ad Isten a nyomorultnak világosságot, és életet a keseredett szivűeknek?
  21. A kik a halált várják, de nem jön az, és szorgalmasabban keresik mint az elrejtett kincset.
  22. A kik nagy örömmel örvendeznek, vigadnak, mikor megtalálják a koporsót.
  23. A férfiúnak, a ki útvesztőbe jutott, és a kit az Isten bekerített köröskörül.
  24. Mert kenyerem gyanánt van az én fohászkodásom, és sóhajtásaim ömölnek, mint habok.
  25. Mert a mitől remegve remegtem, az jöve reám, és a mitől rettegtem, az esék rajtam.
  26. Nincs békességem, sem nyugtom, sem pihenésem, mert nyomorúság támadt reám.