Wyclif bibliafordítása

A VIII-XIII. század közötti időszakban Európában sorra kifejlődtek a nemzeti nyelvek. Bár a kultúra és tudomány területén még sokáig a latin volt az egyeduralkodó, a mindennapos használatból egyre jobban kiszorult. A XIII-XIV. századtól a latin holt nyelv lett, melyet csupán a művelt humanisták értettek és használtak.

A nemzeti nyelvű bibliafordítások sorát John Wyclif (1324-1384) angol nyelvű változata folytatta. Wyclif fokozatosan ismerkedett meg a Bibliával. Korának egyik legnagyobb elméje volt. Oxfordban tanított, országa határain kívül is elismert jogásznak és teológusnak számított.

Wyclif felismerte annak a szükségességét, hogy nemzetének a nyelvére ültesse át a Szentírást. Közel hatvanévesen, lutterworthi paplakába visszavonulva fogott bele a nagy munkába. Sem betegsége, sem üldöztetése nem akadályozhatták meg művének véghezvitelében.

Fordításához mindössze a Vulgata, a latin nyelvre fordított Biblia állt rendelkezésére, ezt vette alapul. Fordítása kézírásos másolatokban terjedt. Ezek természetesen igen drágák voltak, mégis nagy volt az érdeklődés. Sok esetben többen összefogtak egymással, közösen viselve a kiadásokat, hogy egy-egy másolathoz hozzájuthassanak.

Másfél évszázad múltán azonban egy másik angol reformátor, Tyndale az eredeti szövegek alapján egy még sikeresebb angol nyelvű változatot hozott létre.


Tyndale bibliafordítása

William Tyndale (kb. 1484-1536) Oxfordban és Cambridge-ben tanult, a hitújítást Londonban hirdette. 1524-ben hazája elhagyására kényszerítették, előbb Németalföldre, majd Szászországba utazott. Itt megismerkedett Lutherrel is. Elsőként fordította az eredeti görög nyelvről angol nyelvre az Újszövetséget. Ennek az első kiadása 1526-ban jelent meg és 1529-ben már az ötödik kiadást nyomtatták ki Antwerpenben. Miután előzőleg már Angliában is elítélték, Antwerpenben elfogták és 17 hónapnyi fogság után, 1536. október 6-án mint eretneket megégették. Imája a máglyán így hangzott: "Uram Isten, nyisd meg Anglia királyának szemeit!" Bibliafordítása átmenet Wiclif fordítása és a század végén készült ún. Jakab király bibliája (King James version) között.