Névmutató - A Biblia a magyar képzőművészetben

(a könyvben található művek alkotói)

Steinacker Károly

Bécs?, 1800 k. – Sopron, 1873

A bécsi akadémián tanult. Sopronban telepedett le, 1833-tól rajztanárként és festőként kereste kenyerét. Számos arcképe és a város egyes részleteit megörökítő vízfestménye maradt fenn és látható is a helybeli múzeumban. A Krisztus és a samáriai asszony c. olajfestményét Brocky Károly (Temesvár, 1807–London, 1855) nyomán készítette az eperjesi (ma: Presov, Szlovákia) oltárképről. Gyűjteményünkben ő az egyetlen késő klasszicista magyar festő.

Alkotásai a következő fejezetekben láthatóak:

A samáriai asszony

Somogyi Győző <<< Fel >>> Szabó Gyula