Névmutató - A Biblia a magyar képzőművészetben

(a könyvben található művek alkotói)

Orlai Petrics Soma

Mezőberény, 1822 – Budapest, 1880

Pesti jogászévei után a bécsi Waldmüller-iskola növendéke, Zichyvel egy időben (1846–48). A szabadságharcban részt vett, Petőfit több alkalommal is lefestette. Történeti kompozícióinak sorsát a II. Lajos holttestének megtalálása (1851) nyitotta meg, a Zách Felicián (1855) folytatta, mely a Habsburg-ellenesség kedvelt témája volt (Arany János, 1855; Madarász Viktor, 1859). Bibliai tárgyú kompozíciója a Keresztút (1857), valamint a Krisztus keresztelése (1859).

Alkotásai a következő fejezetekben láthatóak:

Summary

Németh Gyula <<< Fel >>> Patkó Károly