Névmutató - A Biblia a magyar képzőművészetben

(a könyvben található művek alkotói)

Návay Sándor

Hódmezővásárhely, 1955

Annak a fiatal szobrásznemzedéknek a képviselője, aki nem a moderneskedő divatokat követi. A Képzőművészeti Főiskolán mesterétől, Szabó Ivántól tanulta a mintázást és az emberábrázolást, amit a Vásárhelyi Művésztelepen, illetve későbbi alkotásaiban tovább is érlelt.

Köztéri szobrai, domborművei és kisplasztikái drámai erejűek. Érmei dekoratívak. Munkáiból néhány a Magyar Nemzeti Galéria gyűjteményében is megtalálható. 1985–91-ig a Nemzetközi Bronzöntő Művésztelep résztvevője és alapító tagja. Szobrait maga önti bronzba és cizellálja. Köztéri szobrai szerte az országban Debrecentől Hódmezővásárhelyig megtalálhatóak. Az Oltalom Alapítvány birtokában három bibliai tárgyú alkotása van (Noé bárkája, Jób, Crucifixus).

Alkotásai a következő fejezetekben láthatóak:

Jób szenvedésének értelme

N. Virók Csilla <<< Fel >>> Németh Gyula