Névmutató - A Biblia a magyar képzőművészetben

(a könyvben található művek alkotói)

Liezen-Mayer Sándor

Győr, 1939 – München, 1898

A bécsi Képzőművészeti Akadémián K. von Blaasnál, Münchenben K. Pilotynál tanult, akinek mesteriskolájában maradt 1867-ig. Közben 1857-ben állított ki először Pesten. Kezdeti művei (Mária és Erzsébet királyné Nagy Lajos sírjánál, 1862, Mária Terézia egy koldus asszony gyerekét táplálja, 1867) máris megalapozták hírnevét. Többnyire történelmi kompozíciókat festett, de egyáltalán nem hatásvadászó stílusban, hanem finomabb megfogással és gyengéd színezéssel, kedvvel és sokat foglalkozva illusztrációkkal is, melyek közt a legjelentékenyebb a Goethe Faustjához készített ötven lapnyi sorozat. München mellett a stuttgarti Képzőművészeti Akadémiát is igazgatta (1880–83), de visszatért a bajor fővárosba, ahol igen sok magyar tanítványa is volt. Simor János esztergomi érsek a Menekülés Egyiptomba című témát is megrendelte tőle. Kötetünkben a József és Potifárné-témát közöljük. – Benkó Géza: L.-M. S., Bp., 1932.

Alkotásai a következő fejezetekben láthatóak:

József és Potifárné

Lakos Alfréd <<< Fel >>> Ligeti Antal