Névmutató - A Biblia a magyar képzőművészetben

(a könyvben található művek alkotói)

Kolozsvári Tamás

1427 k. működött

A magyar festészetnek első név szerint ismert, európai jelentőségű táblaképfestője. Őt követi háromnegyed évszázaddal később M. S. mester. Gerevich Tibor fedezte fel az 1920-as években, amikor az esztergomi Keresztény Múzeumban őrzött nyolc képét a garamszentbenedeki főoltárral azonosította. Ezen kívül több művét nem ismerjük. A régi hazai szokásoktól eltérően, az oltár nem csukott, hanem nyitott állapotában mutatta be a passiót: középen a Kálváriával, jobbról-balról, kis képmezőben: Krisztus az Olajfák hegyén, Keresztvitel, Feltámadás, Mennybemenetel. Kötetünk bevezető tanulmányánál mi is így mutatjuk be. – Gerevich Tibor: K. T., Bp., 1923.

Alkotásai a következő fejezetekben láthatóak:

A Biblia a magyar képzőművészetben

Kmetty János <<< Fel >>> Kondor Béla