Névmutató - A Biblia a magyar képzőművészetben

(a könyvben található művek alkotói)

Kerti Károly

Magyarbóly, 1917 – Tata, 1986

Tanulmányait szülőfalujában, később Bonyhádon, majd a Képzőművészeti Főiskola festészeti szakán végezte, ahol Benkhard Ágost, Boldizsár István és Elekfy Jenő volt a mestere. A II. világháború és a hadifogság után Orosházán telepedett le, itt 1947–1957 között rajzpedagógusként dolgozott. 1953-ban volt első önálló kiállítása, melyet azután több tucat követett. 1957-től haláláig Tatán élt. Művésztársaival együtt megalapította a JEL képzőművészcsoportot (1957–1977). Szalay Lajoshoz és Kondor Bélához hasonlítható művészetének végső ihletője Pablo Picasso volt. – Katalógus: Kuny Domokos Megyei Múzeum, Tata, 2006.

Alkotásai a következő fejezetekben láthatóak:

Jákób harca az angyallal
Jézus születése

Kernstok Károly <<< Fel >>> Kmetty János