Névmutató - A Biblia a magyar képzőművészetben

(a könyvben található művek alkotói)

Kardos Gyula

Baja, 1857 – Monte Carlo, 1908

Gimnáziumi tanulmányainak elvégzése után Budapesten a Mintarajziskolában tanult. 1877-ben, stúdiumainak befejezése végett hat esztendőt töltött a müncheni akadémián. Amikor újra hazatért, Benczúr Gyula mesteriskolájában dolgozott három évig. Ez idő alatt készültek Jób, a Szerelmes triton, Krisztus gúnyoltatása című festményei. Ez az utóbbi Budán, a királyi palotában van. Később, a mesteriskolából kilépve, újra felkereste Münchent. Ekkor kezdett foglalkozni miniatűrrel. Természetének ez a piktori műfaj felelt meg leginkább. Idetartozó művei közül jelentékenyebbek a Hegedű-virtuóz, A felolvasó, Rendezvous. Egyébként kívül állt azokon a váltakozó áramokon, amelyek a magyar pikturát, kezdve a kilencvenes évekkel, keresztüljárták. Festését ezek az új törekvések nem érintették. Mindvégig megmaradt miniatűr-stílusánál, nem közönséges tudással és talentummal. Vásznai a tárlatok képerdőjében diszkrét szavú vendégek voltak. Inkább az amatőrök keresték, nézték és értékelték őket, semmint a közönség mindennap szenzációkkal táplálkozó fórumai. Nem egy műve angol és amerikai műkereskedőkhöz, köztük Carmelhez került.

Alkotásai a következő fejezetekben láthatóak:

Jób szenvedésének értelme

Karczagi Endre <<< Fel >>> Kass János