Névmutató - A Biblia a magyar képzőművészetben

(a könyvben található művek alkotói)

Ferenczy Béni

Szentendre, 1890 – Budapest, 1967

Ferenczy Károly festőművész Valér után, Noémival együtt született ikergyermeke. Tanulmányait Nagybányán (Réti István festőiskolájában) kezdte (1907–10), majd Firenzében folytatta (1908–9). Münchenben a fafaragás technikáját sajátította el (1910), majd Párizsban Bourdelle-nél és Archipenkónál tanult (1911–12). Első gyűjteményes kiállítása az Ernst Múzeumban volt (1916), ahol családjával együtt mutatkozott be. A világháború és a forradalmak megrázkódtatásai a szabadkőművesség és a munkásmozgalom felé vitték, Bécsbe emigrált, ahol házasságot kötött, de ez gyorsan fel is bomlott. A kommunista párt megrendelésére érmeket készített. 1932–1935 között a Szovjetunióban tartózkodott, itt kötötte második házasságát „Erzsi”-vel. Szobrászművészetének elmélyülését hozta Michelangelo mélyebb tanulmányozása, de visszanyúlt a görög hagyomány kezdeteihez is.

Formanyelve fokozatosan tisztult, 1938-ban véglegesen hazatelepült. Mátyás fia a II. világháborúban életét vesztette. 1946-ban kinevezték a Képzőművészeti Főiskola tanárává, állami megrendelésre készült Petőfi-szobra (1948–49) viharokat kavart, 1960-ban Gyulán állították ki, 1970-ben a milánói Ambrosiana udvarának gyűjteményébe került Platón, Arisztotelész, Dante, Shakespeare és Goethe szobormásainak társaságába. 1950-től kegyvesztett lett, bár kétszer is Kossuth-díjat kapott. Magyar írókról és költőkről készült szobrai, domborításai híresek (Babits, Illyés, Németh László, Pilinszky, Juhász Ferenc). Az 1956-os forradalmi események következtében agyembóliát kapott, jobb oldala lebénult, beszélőképességét elveszítette. Felesége áldozatkészsége segítette hozzá, hogy bal kezével újra mintázni kezdett (vö. Pilinszky János: Piéta). Bibliai tárgyú művei: Ádám és Éva, fa, 1924; Szerelmespár, bronz, 1948; Tékozló fiú, bronz, 1956; „Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.”, rajz, 1965. – Kontha Sándor: F. B., Corvina, Bp., 1981, egyéb irodalommal.

Alkotásai a következő fejezetekben láthatóak:

Salamon Énekek éneke
Keresztelő János
Golgota
Az emmauszi tanítványok

Fényes Adolf <<< Fel >>> Ferenczy Károly