Névmutató - A Biblia a magyar képzőművészetben

(a könyvben található művek alkotói)

Fadrusz János

Pozsony, 1858 – Budapest, 1903

Iskolái elvégzése után lakatosinasként kereste kenyerét. A zayugróci műfaragó intézetben négy évig dolgozott, majd ösztöndíjjal 1884-től Bécsben előbb Tilgner Viktor műtermében, majd az akadémián E. Hellmernél folytatta szobrászati tanulmányait. Budapestre érkezve 1892-ben a Krisztus a keresztfán (1891) c. szobrával a Képzőművészeti Társulat ezerforintos nagydíját nyerte el. A Naphegyen telepedett le, ahol a fővárosi művészeti élet keresett találkozóhelyét hozta létre. Felesége, Deréky Anna szobrász, festő- és iparművész volt. Kolozsvári Mátyás király-szobráért (1902) a helyi egyetem díszdoktorává avatta, a párizsi világkiállításon pedig nagydíjat nyert. Korai halál ragadta el.

Alkotásai a következő fejezetekben láthatóak:

Jób szenvedésének értelme
Golgota

Egry József <<< Fel >>> Fényes Adolf