Névmutató - A Biblia a magyar képzőművészetben

(a könyvben található művek alkotói)

Domanovszky Endre

Budapest, 1907 – 1974

A Magyar művelődéstörténet öt kötetét szerkesztő művelődéstörténésznek, Domanovszky Sándornak a fia. A Képzőművészeti Főiskolán Glatz Oszkár növendéke volt 1926–30 között. Római ösztöndíja után 1929-ben, majd az Ernst Múzeumban 1936-ban rendezte első kiállításait, a neoklasszicizmus jegyében festett kompozícióiból. Gobelinterveit felesége kivitelezte (1938). Az 1940-es évektől drámaibb formanyelvre váltott át, az 1950-es évektől pedig a realista, nagyméretű dekorativitás jellemezte. Az ország több pontján (Dunaújváros, Oroszlány, Újpest, Debrecen) díszítették-díszítik korhoz kötött alkotásai a középületeket. 1929-es Jairus lányának feltámasztásán kívül más jelentős bibliai tárgyú képéről nem tudunk. – D. Fehér Zsuzsa: D. E., Bp., 1962.

Alkotásai a következő fejezetekben láthatóak:

Jézus cselekedeteiből

Derkovits Gyula <<< Fel >>> Duccio