Névmutató - A Biblia a magyar képzőművészetben

(a könyvben található művek alkotói)

Derkovits Gyula

Szombathely, 1894 – Budapest, 1934

Fülep Lajos szerint a modern magyar képzőművészet legnagyobb tehetsége, Csontváry után egy nemzedékkel, József Attila kongeniális kortársaként. Asztalosinasként kezdte, csupán 1918-ban, Kernstok Károly mellett sikerült festészetet tanulnia. Belépett a kommunista pártba, szerepet játszott a Tanácsköztársaság alatt, ezért 1922–1926 között Bécsben kellett megélhetést keresnie. Nélkülözés és nyomor rövidítette le életét. 1948-ban posztumusz Kossuth-díjat kapott. Dózsa-sorozatát és műveinek javarészét a Magyar Nemzeti Galéria őrzi.

Alkotásai a következő fejezetekben láthatóak:

Az utolsó vacsora

David Beeri <<< Fel >>> Domanovszky Endre