Jézus nagy galileai szolgálata

(1-2. szakasz - Eseményrend: 39-94.)

1.  Názáretből Kapernaumba (Lk 4,16-31)
2.  Körút Galileában és visszatérés Kapernaumba (Mk 1,39; 2,1)
3.  Gyógyítás Galilea különböző helységeiben és visszatérés Kapernaumba
(Mt 4,23; Mk 1,39; Lk 4,44; Mk 2,1-2)
4.  Kapernaumból egy hegyre és vissza (Mk 3,13-19; Mt 8,5-13)
5.  Kapernaumból a második galileai körút, majd vissza Kapernaumba
(Lk 7,11-15; 8,1-3)
6.  Kapernaumból Gergesába, a keleti partra (Lk 8,22-37)
7.  Vissza Kapernaumba (Mt 9,1)
8.  Újabb galileai körút (Mt 9,35; Mk 6,6)