Jézus Krisztus élete a művészetekben

Gondolatok az Olvasóhoz

   Jézus Krisztus élete - túlzás nélkül állíthatjuk - a leghatalmasabb, legtartalmasabb emberi életrajz. Soha senkinek az életét nem ábrázolták ilyen megkülönböztetett figyelemmel írók, költők, festők, szobrászok, zenészek. Megszámlálhatatlan sokaságú művészi feldolgozása létezik. Ezekből adunk némi ízelítőt.
   A gondolkodás történetének kimagasló személyiségei máig ostromolják életének eseményeit, kutatják szavainak mély jelentését, ámulnak tetteinek szépségén. De a gyermekek értelmét és szívét is megragadják szemléletes képei, lényegre törő, tömör kifejezései, életének ragyogó egyszerűsége, kézzelfogható ereje.
   Példája kimagaslik a legkiválóbb emberek élete közül is. És mégis, nem valami távoli, elérhetetlen életideál ő, akiben gyönyörködni lehet ugyan, de követhetetlenül fölöttünk áll. Egyik állandóan ismétlődő megszólítása volt az utána vágyódó legelesettebb, legbetegebb, legalacsonyabb rendű emberek számára: "Kövess engem!". S követték őt, és bebizonyították állításának igazát: "hatalmasabbakat is cselekedtek énnálam".
   Ő az emberek közé jött, és élete maga volt az alázat. Egész élete a gyógyításról, a sebkötözésről, az elesettek felemeléséről, a halottak feltámasztásáról szólt. Bemutatta Isten erkölcsi lényét. A szeretet lényegét -Jézus Krisztus a másokért végzett szolgálatban jelölte meg, s Ő maga azzal mutatta meg leginkább szeretetét, hogy a legnagyobb szolgálatot, a bűntől való szabadítást vállalta az emberért!
   Ezzel lerombolta a létező legnagyobb félreértést, tévedést, amit csak ember kigondolhat, tudniillik azt, hogy Istentől származnak a bajok és szenvedések, a kínos gyötrelmek és a pusztító halál. Semmi sem volt neki elég drága, hogy szeretetét teremtményeire kiáraszthassa. Szeretetének tüze ma is sokakat hevít.
   Talán Rembrandt képeinek fészekmelege, óarany ragyogása fejezi ki azt a határt, amit az ember képi formában közölhet az isteni szeretetről. Ennél azonban jóval többet árul el az ige maga. Hiszen segítségével - értő olvasásával - annak a hangját hallhatjuk bensőnkben, akinek szavai a maguk közvetlenségében tükrözik életét.
   Az igének ebben az erejében bízva bocsátom ismételten útjára ezt a könyvet s kívánom, hogy az olvasó lelje örömét a Jézus szavaiból, tetteiből és egész életéből áradó erkölcsi erőben és szépségben.

   A szerző