Conrad Witz: Csodálatos halászat
1444, Olaj, fa, 132x153 cm, Musée d'Art et d'Historie, Genf
(Eseményrend: 280.)
 
   Jézus utasítására a tanítványok Galileába, a Genezáret tavához érkeztek. Heten voltak, amikor Péter tanácsára kipróbálták régi mesterségüket, újra halászni mentek. Egész éjszaka eredménytelenül próbálkoztak, nem fogtak semmit. "Amikor már reggeledett, megállt Jézus a parton, de a tanítványok nem ismerték fel. Így szólt hozzájuk:
   - Fiaim! Van-e valami ennivalótok?
   Azt feleltétek, hogy nincs. Ő pedig mondta nékik:
   - Vessétek ki a hálót a hajó jobb oldala felé, és találtok. Oda vetették, de kihúzni nem bírták a halak sokasága miatt. Mikor partra szálltak, látták, hogy parázs van ott, és azon hal és kenyér. Jézus azt kérte:
   - Hozzatok a halakból, amelyeket most fogtatok!"
   Miután kihúzták a partra a fogást, Jézus szólt nékik:
   - "Gyertek, ebédeljetek!" (Jn. 21:4-13)
   Eszükbe jutott a tanítványoknak az elhívásuk alatt történt csodálatos halfogás (Lásd 19. képnél!). Fülükbe csengett Jézus akkori szava: "Kövessetek engem, mert én azt cselekszem, hogy embereket halásszatok!" Az őt követőknek az a feladatuk, hogy pontosan kövessék Jézus utasításait, igéjét, életpéldáját. Ennyi halat fogni emberileg reménytelen próbálkozás, de Jézus közbenjárására mégis megtehették. Ő, aki a halakat össze tudja gyűjteni a hálóba, hogyne tudná az emberi lelkeket is befolyásolni, és szeretetével úgy vonzani, hogy az igazság útján a tanítványok követői legyenek! Csak így lehet eredményes az "emberhalászat" is. Péter így szólt elhívásakor: "Bár egész éjszaka fáradoztunk, mégsem fogtunk semmit, de ennek ellenére, a te utasításodra bevetem a hálót." A te "utasításodra", a te szavadra, azaz a saját véleményem, aggodalmam ellenére is kivetem a hálót. Ez a magatartás helyes az "emberhalászásban" is. Ha Jézust nem követjük, hanem előtte járunk, minden munkánk eredménytelen. Ha vele és utána, akkor még ellátásunkról is gondoskodik.
   Conrad Witz ugyan a Genfi-tó partján jeleníti meg a történetet. Péter a vízbe ugrik, úgy siet Mesteréhez, miközben társai a gazdag fogással igyekeznek a partra. A kissé suta, de nagy gonddal megfestett alakok teszik mozgalmassá, élettelivé a Genfi-tó napsütötte partját. A kép a művészettörténetben jelentős helyet foglal el, mert az első kísérletek egyike arra, hogy a festő hitelesen rögzítse a képen elénk táruló látványt, ezt megfigyelhetjük a sekély vízben tükröződő sziklákon és növényeken.
   Pétertől ezek után kérdezte meg Jézus, a tanítványok előtt:
   - "Jobban szeretsz-e engem ezeknél?" (Jn. 21:15)
   Péter már tanult az utolsó vacsorán tett fogadkozásból, hogy a többieknél jobban szereti az Urat. Ezért így válaszolt:
   - "Uram, tudod, hogy szeretlek!"
   Jézus ezt mondta:
   - "Legeltesd bárányaimat!"
   Még kétszer megkérdezte ugyanezt, és hasonlóképp történt mindkét esetben. Nyilvános tagadását, nyilvános háromszori megvallással érvénytelenítette. Jézus így fogadta őt vissza apostoli tisztébe. Ez fontos volt a többi tanítványnak is, mert megrendült a bizalmuk Péterben.
   
   
   KÉRDÉSEK:
   
   1. Miért ismételte meg Jézus a csodálatos halfogást?
   2. Mit jelent az "emberhalászás"?
   3. Miért kérdezte meg Jézus háromszor, hogy jobban szereti-e a többinél?