Dirk Bouts: Jézus, Simon farizeus házában
1473 körül, Olaj, fa, 61x40 cm, Staatliche Museen, Berlin
(Eseményrend: 186., V. térkép/8.)
 
   Jézus nem sokkal kínszenvedése előtt Betániába ment. Simon házához hívták vendégségbe, akit halálos betegségéből meggyógyított. Ekkor őhozzá ment Mária Magdaléna, és "elővett egy igazi, drága nárdusból (illatos olajból) való kenetet, megkente Jézus lábait, megtörölte azokat saját hajával. A ház megtelt a kenet illatával. Iskariótes Júdás, Simon fia, aki elárulta őt, ezt mondta: Miért nem adták el azt a drága kenetet háromszáz dénáron, és miért nem adták a szegényeknek? Ezt pedig nem azért mondta, mintha neki a szegényekre volna gondja", hanem, mert "tolvaj volt... Mondta azért Jézus: Hagyj békét néki! Az én temetésem idejére tartogatta ő ezt. Mert szegények mindenkor lesznek veletek, én azonban nem mindenkor leszek." (Jn. 12:3-8)
   Jézus halálával és szeretettel fogadta Mária tettét. Megvédte a jogtalan vádtól. Az egyetlen ember volt, aki szenvedése előtt forró hálával szerette őt, és komolyan vette a haláláról tett kijelentéseit. Krisztus ígéretet tett, hogy az idők végéig hirdetni fogják Mária tettét, mivel a részvétnek és a szeretetnek tiszta példáját mutatta be.
   
   Szép s ifjú volt, forró vér áldozatja?
   De ifjúságát bűnbánóan siratta.
   S a porból, hova röpke gerjedelme
   Tiporta, Isten karja fölemelte.
   Mert szíve tiszta volt, s bár elbukott,
   Szeretni, mint ő, senki sem tudott.
   
   (Reviczky Gyula: Magdolna, részlet)
   
   
   Simon farizeus látva Mária tettét, azt gondolta, ha tudná Jézus, hogy ez az asszony bűnös, nem engedné magához. Krisztus a hitelező két adósának példázatát mondta el válaszul (Lk. 7:41-48). Ezzel azt fejezte ki, hogy akinek több adósságot engednek el, az jobban szereti jótevőjét. Mária Magdaléna valóban bűnös asszony volt, de őszintén megbánta addigi életét. Mély hálát érezhetett volna Simon is, de ehelyett Máriát vádolta. Ki, milyen mértékben éli át bűnösségét, oly mértékben részesülhet a megbocsátó szeretetben. Ez az igazi "lelki szegénység" (Mt. 5:3) és nem az együgyűség, mint ezt sokan vélik.
   A képen Mária alázatos mozdulata éles ellentétben van Simon farizeus és Júdás magatartásával, aki pazarlással vádolta meg Magdalénát. Júdás nem fogadta el a feddést, pedig Jézus szeretetből tette. Megsértődött, és elment a főpapokhoz, hogy elárulja mesterét. (Mk. 14:10)
   
   
   KÉRDÉSEK:
   
   1. Hogyan vélekedett Jézus, Mária Magdaléna tettéről?
   2. Krisztus milyen példázattal válaszolt Simon farizeus gondolataira?
   3. Mit jelent az, hogy aki igen szeret, annak sok bűne bocsáttatik meg?
   4. Mit tett Júdás közvetlenül a történtek után?