Duccio di Buoninsegna: A vakon született gyógyítása
1308-09, National Gallery, London
(Eseményrend: 122., IV. térkép/12.)

   A festményen Jézus gyógyítását láthatjuk. A középkori festő a tömeg csodálkozó jelenlétében mutatja be az eseményt. A gyógyult ember ujjongó örömmel vesz "kóstolót" a fényből. Ennél még nagyobb öröm az, hogy lelkileg "látóvá "lett".
 
   Egy alkalommal Jézus a templomból távozva egy vakon született emberrel találkozott. Megismételte tanítványainak előzőleg tett kijelentését, hogy ő a világ világossága. Ennek az igazságnak kellett nyilvánvalóvá lennie a vak esetében is. Ezután "nyálából sarat csinált, rákente a vak szemére, és mondta néki:
   - Menj el, mosakodjál meg a Siloám tavában!
   Elment azért, megmosakodott és megjött szeme látása" (Jn. 9:6-7). Hála és öröm sugárzott belőle.
   Mivel gyógyítása szombaton történt, ezzel a farizeusok felfogása szerint bűnt követett el. A meggyógyított embert rögtön megidézték vizsgálóbizottságuk elé. Ott vált nyilvánvalóvá, hogy lelkileg is látóvá lett. A Szentlélek által beszédéből erő és világosság áradt (Jn. 9:17, 24-33). Bátor kiállásáért a farizeusok kiközösítették a meggyógyultat a zsinagógából. Jézus azonban nem hagyta el, kereste vele a találkozást. Mikor elmondta Krisztus, hogy ki ő, és megkérdezte:
   - "Hiszel-e az Isten fiában? - fenntartás nélkül ezt választotta:
   - Hiszek Uram - és imádta őt.
   És mondta Jézus:
   - Ítélet végett jöttem én e világra, hogy akik nem látnak, lássanak, és akik látnak, vakok legyenek" (Jn. 9:38-39).
   Jézussal szembesülve lelepleződik az emberek igazi énje. Sok öntelt, vallásos ember vaknak bizonyul az igazság fényével szemben. Sok egyszerű és bűnös ember pedig értelmessé válik és megtisztul. A szombat az emberért lett, szabad tehát szombatnapon jót cselekedni, gyógyítani, életet és vagyont menteni - tanította Jézus.
   Jézusnak egy másik vak embert meggyógyító cselekedetéről írta egy 20. századi magyar költő az alábbi verset:
   
   Szép volt, anyám, mikor a két szelíd kéz
   megérintette fénytől szűz szemem,
   világgá lett a bús világtalanság,
   s öröm borzongott át a lelkemen.
   
   Koldus kövek felett a tér derengett,
   arcom felé egy arc világított,
   s káprázva néztem hívó, mély szemébe
   Annak, ki jött, megállt, meggyógyított.
   
   Szép volt, anyám, szememmel simogatni
   virág selymét, gyümölcsök bársonyát,
   vagy messze húzó út ívén követni
   a dús vetésű Jordán-tájon át.
   
   Ma is csodám a csillagsűrűs éjjel,
   a nyári éj, mely csóvákat hajít,
   a virradat, mely kútvízhez kicsalja
   a város nőit, galambjait.
   
   Jerikó minden színe birtokom lett.
   Egész világ. De meddig lesz enyém?
   Ha börtönömbe holnap visszahullnék,
   tán elhullatnám s elfelejteném.
   
   A pálma zöldjét, esti domb liláját,
   barna leányrajt, bíbor rózsatőt.
   De lelkem mélyén hordozom halálig,
   hogy láttam Őt, anyám, hogy láttam Őt!
   
   (Áprily Lajos: Bartimeus)
   
   
   KÉRDÉSEK:
   
   1. Honnan tudjuk, hogy lelkileg is "látó" lett a meggyógyult ember?
   2. Hogyan válaszoltak a farizeusok Jézus gyógyítására?
   3. Mit jelent az, hogy "akik nem látnak, lássanak, és akik látnak, vakok legyenek?"