Gebrand van den Eeckhout: Jézus 12 éves korában a templomban
XVII. század, Olaj, vászon, 129x97 cm, Kunsthalle, Hamburg
(Eseményrend: 19., I. térkép/4-5.)
 
   A zsidóknál a tizenkettedik életév a gyermek- és ifjúkor közötti átmenet volt. Ettől kezdve elvárták tőlük, hogy részt vegyenek az ünnepeken. Ekkor Mária és József elvitték Jézust Jeruzsálembe, a húsvéti ünnepre.
   Tavasz volt, és az egész ország virágba borult. A szülők útközben elbeszélték gyermekeiknek Isten hatalmas tetteit, melyeket az elmúlt századokban cselekedett. Felelevenítették a bibliai eseményeket. Az út énekkel és örömmel telt, míg feltűntek Jeruzsálem tornyai. Az ünnepek után hazaindultak szülei, Jézus azonban ott maradt a templomban. Nem vette észre sem Mária, sem József. Azt gondolták, hogy az ismerősök és a rokonok között van. Egy napja mentek már, mikor kiderült, hogy nincs meg.
   Visszamentek Jeruzsálembe. Egy nap gondatlansága miatt három napi gonddal kellett fizetniük, mivel csak harmadnapra találták meg. "A templomban a tudós tanítók között ült, hallgatta és kérdezgette őket. Mindnyájan elálmélkodtak értelmén és feleletein, akik hallgatták." (Lk. 2:45-47)
   A festmény ezt az eseményt örökíti meg. A tanítók bámulják Jézus értelmét, csodálják tiszta, mély benyomást keltő szavait. Mikor feltette az ünneppel kapcsolatos kérdéseit, a pontatlan feleletek után mindenkinél értelmesebben válaszolt. Amikor meglátták és hallották, szülei elcsodálkoztak. Anyja ezt mondta neki:
   - "Fiam, miért tetted ezt velünk? Atyád és én nagy bánattal kerestünk téged."
   Jézus ezt válaszolta:
   - "Miért kerestetek engem? Hát nem tudjátok, hogy nekem az Atyám dolgaival kell foglalkoznom?" (Lk. 2:48-49)
   Ők nem értették, hogy mit akar ezzel mondani. Élete értelmét és célját az Atyával való közösségben és akaratának teljesítésében nyeri el. Jézus hazament velük Názáretbe, és engedelmeskedett szüleinek. Édesanyja szívébe véste a történteket és fiának szavait.
   
   
   KÉRDÉSEK:
   
   1. Milyen ünnepre vitték fel Jézust Jeruzsálembe? Milyen szertartás zajlott le az ünnepen, és ez mit jelképezett?
   2. Milyen hibát követtek el a szülők gyermekükkel kapcsolatban?
   3. Hol találták meg Jézust, és mivel foglalkozott távollétükben?