1. Aki a Felségesnek rejtekében lakozik, a Mindenhatónak árnyékában nyugoszik az.
  2. Azt mondom az Úrnak: Én oltalmam, váram, Istenem ő benne bízom!
  3. Mert ő szabadít meg téged a madarásznak tőréből, a veszedelmes dögvésztől.
  4. Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lészen oltalmad; paizs és pánczél az ő hűsége.
  5. Nem félhetsz az éjszakai ijesztéstől, a repülő nyíltól nappal;
  6. A dögvésztől, a mely a homályban jár; a döghaláltól, a mely délben pusztít.
  7. Elesnek mellőled ezeren, és jobb kezed felől tízezeren; és hozzád nem is közelít.
  8. Bizony szemeiddel nézed és meglátod a gonoszoknak megbüntetését!
  9. Mert azt mondtad te: Az Úr az én oltalmam; a Felségest választottad a te hajlékoddá:
  10. Nem illet téged a veszedelem, és csapás nem közelget a sátorodhoz;
  11. Mert az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden útadban.
  12. Kézen hordoznak téged, hogy meg ne üssed lábadat a kőbe.
  13. Oroszlánon és áspiskígyón jársz, megtaposod az oroszlánkölyköt és a sárkányt.
  14. Mivelhogy ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt, felmagasztalom őt, mert ismeri az én nevemet!
  15. Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt; vele vagyok háborúságában: megmentem és megdicsőítem őt.
  16. Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom néki az én szabadításomat.