1. Dávid zsoltára. Az Úr az én pásztorom; nem szűkölködöm.
  2. Fűves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem.
  3. Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem az ő nevéért.
  4. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy; a te veszsződ és botod, azok vigasztalnak engem.
  5. Asztalt terítesz nékem az én ellenségeim előtt; elárasztod fejem olajjal; csordultig van a poharam.
  6. Bizonyára jóságod és kegyelmed követnek engem életem minden napján, s az Úr házában lakozom hosszú ideig.