1. Az éneklőmesternek, Dávid zsoltára. Uram, megvizsgáltál engem, és ismersz.
  2. Te ismered ülésemet és felkelésemet, messziről érted gondolatomat.
  3. Járásomra és fekvésemre ügyelsz, minden útamat jól tudod.
  4. Mikor még nyelvemen sincs a szó, immár egészen érted azt Uram!
  5. Elől és hátul körülzártál engem, és fölöttem tartod kezedet.
  6. Csodálatos előttem e tudás, magasságos, nem érthetem azt.
  7. Hová menjek a te lelked elől és a te orczád elől hova fussak?
  8. Ha a mennybe hágok fel, ott vagy; ha a Seolba vetek ágyat, ott is jelen vagy.
  9. Ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó szélére szállanék:
  10. Ott is a te kezed vezérelne engem, és a te jobbkezed fogna engem.
  11. Ha azt mondom: A sötétség bizonyosan elborít engem és a világosság körülöttem éjszaka lesz,
  12. A sötétség sem borít el előled, és fénylik az éjszaka, mint a nappal; a sötétség olyan, mint a világosság.
  13. Bizony te alkottad veséimet, te takargattál engem anyám méhében.
  14. Magasztallak, hogy csodálatosan megkülönböztettél. Csodálatosak a te cselekedeteid! és jól tudja ezt az én lelkem.
  15. Nem volt elrejtve előtted az én csontom, mikor titokban formáltattam és idomíttattam, mintegy a föld mélyében.
  16. Látták szemeid az én alaktalan testemet, és könyvedben ezek mind be voltak írva: a napok is, a melyeken formáltatni fognak; holott egy sem volt még meg közülök.
  17. És nékem milyen kedvesek a te gondolataid, oh Isten! Mily nagy azoknak summája!
  18. Számlálgatom őket: többek a fövénynél; felserkenek s mégis veled vagyok.
  19. Vajha elvesztené Isten a gonoszt! Vérszopó emberek, fussatok el tőlem!
  20. A kik gonoszul szólnak felőled, és nevedet hiába veszik fel, a te ellenségeid.
  21. Ne gyűlöljem-é, Uram, a téged gyűlölőket? Az ellened lázadókat ne útáljam-é?
  22. Teljes gyűlölettel gyűlölöm őket, ellenségeimmé lettek!
  23. Vizsgálj meg engem, oh Isten, és ismerd meg szívemet! Próbálj meg engem, és ismerd meg gondolataimat!
  24. És lásd meg, ha van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja? és vezérelj engem az örökkévalóság útján!