Az Ószövetség a művészetekben

Izráel vándorlásai Egyiptomból kánaánba 1. Kivonulás Egyiptomból, Ramszeszből Szukkótba (II.Móz. 12:37)
 2. Szukkótból Etámba (II.Móz. 13:19-20)
 3. Etámból a Nádas-tengeren (Vörös-tengeren) át (II.Móz. 14. fejezet)
 4. Onnan Márába (II.Móz. 15:22-25)
 5. Márából Elimbe (II.Móz. 15:27)
 6. Elimből a Szin pusztájába (II.Móz. 16. fejezet)
 7. Refidimen keresztül a Hóreb felé (II.Móz. 17:1-7)
 8. Útközben harc az amálekitákkal Refidimnél (II.Móz. 17:8-16)
 9. Refidimből a Sínai-hegyhez (II.Móz. 19-40. fejezet)
 10. Onnan Taberába (IV.Móz. 10:11-11:34)
 11. Taberából Hacerótba (IV.Móz. 11:35-12. fejezet)
 12. Hacerótból Kádes-Barneába (IV.Móz. 13:1-34)
 13. Kádes-Barneából Hormába (IV.Móz. 14:40-45)
 14. Onnan a pusztába (IV.Móz. 16. fejezet)
 15. A pusztából Kádes-Barneába (IV.Móz. 20:1-13)
 16. Kádes-Barneából a Hór hegyéhez (IV.Móz. 20:22-29)
 17. Onnan Ecjon-Geberen át Edomba (IV.Móz. 21:4-35)
 18. Onnan a Nébó hegyéhez (V.Móz. 34:1-6)
 19. A Nébó hegyétől a Jordánhoz (Józs. 3. fejezet)
 20. A Jordántól Jerikóba (Józs. 5:10-6. fejezet)

Ábrahám vándorlásai <<< Fel >>> Izráel honfoglalása