Az Ószövetség a művészetekben

Gondolatok az olvasóhoz


Könyvünkben a JÉZUS KRISZTUS ÉLETE ÉS TANÍTÁSAI című előző kötet nyomdokait követjük. Célunk, hogy újabb munkánk az általános és középiskolások, valamint minden felnőtt érdeklődő számára közelebb hozza a Biblia világát.

A kiadvány tükrös szerkesztésű. A lapok bal oldalán hetven színes reprodukció található az ószövetségi történetekről. A képeket – többek között – Michelangelo, Raffaello, Rembrandt, Dürer, Pieter Bruegel, Ferenczy Károly alkotásaiból válogattuk. A jobb oldalakon a bibliai események leírása és kifejtése olvasható. Az irodalmi szemelvények, versek és a képelemzések is itt helyezkednek el, majd gondolkodtató és összegező kérdések segítik az elmélyítést. A színes térképvázlatok mellett zenei bibliográfiát és időrendi táblázatot is tartalmaz a kötet.

A könyv felhasználható a magyar irodalom, a történelem, a művészettörténet tanításához és a hitoktatáshoz is.

A gazdag kép- és irodalmi illusztráció azt a célt szolgálja, hogy az ószövetségi történeteket az egyetemes emberi kultúrába beépítve láthassuk. A sekélyes képregények, az olykor giccses ábrázolások helyett a kimagasló művészi alkotások – noha nem minden esetben a biblikus tanítást közvetítik – esztétikai élményt nyújtanak, és mindenképpen tanulságos a szentírási történettel való összehasonlításuk. A szellemi életünkben keletkezett hiányt, erkölcsi elsivárosodást szeretnénk enyhíteni, hiszen a fiatalok különösen fogékonyak a szépre és a jóra.

Úgy érezzük, hogy könyvünknek küldetés jellege van! Szeretnénk együttmunkálkodni mindazokkal, akik a Biblia hiteles bemutatására törekszenek. A Könyvek Könyve érzelmi hovatartozásra, vallásra való tekintet nélkül mindenki számára elengedhetetlenül fontos. Ismeretében tudjuk csak megérteni a róla szóló és a belőle merítő műalkotásokat is. Szeretnénk, ha a kérdések, a térképek, a bibliai utalások sokakat arra késztetnének, hogy a könyvben foglaltak elolvasásán túl egyénileg is tanulmányozzák a Szentírást.

Az ószövetségi történetek, életutak és tanítások ma is időszerűek: „ót és újat” egyaránt kiolvashatunk belőlük (Mt. 13:52). Az Írás szerint „példaképpen írattak meg a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett” (I.Kor. 10:11).

Kívánjuk, hogy a nyitott szívű olvasó rátaláljon az „elrejtett kincsre”, és érezze a felismerés élményét a rendszeres igetanulmányozás által. Ez a folyamat Példabeszédek könyve szerint ugyan a hajnal derengésével kezdődik, de „minél tovább halad, annál világosabb lesz, a teljes délig” (Péld. 4:18).


Előszó <<< Fel >>> A Szentírás