Az Ószövetség a művészetekben

Ábrahám vándorlásai 1. A káldeai Ur városából Háránba (I.Móz. 11:31)
 2. Háránból Sikembe (I.Móz.12:1-7)
 3. Sikemből Béthelbe (I.Móz. 12:8)
 4. Béthelből Egyiptomba (I.Móz. 12:10)
 5. Egyiptomból Béthelbe (I.Móz. 13:1-4)
 6. Béthelből Hebronba (I.Móz. 13:18)
 7. Hebronból Hobába (I.Móz. 14:1-16)
 8. Hobából Hebronba (I.Móz. 14:16-19. fejezet)
 9. Hebronból Gerárba (I.Móz. 20:1-21:21)
 10. Gerárból Beérsebába (I.Móz. 21:22-34)
 11. Beérsebából Mórija hegyére (I.Móz. 22:1-18)
 12. Visszatérés Beérsebába (I.Móz. 22:19)
 13. Beérsebából Hebronba (I.Móz. 23. fejezet)
 14. Hebronból Beérsebába;
  Ábrahám halála (I.Móz. 25:7-8)
 15. Beérsebából Makpela barlangjába;
  Ábrahám temetése (I.Móz. 25:9-10)

Az Ószövetség a zenetörténetben <<< Fel >>> Izráel vándorlásai Egyiptomból kánaánba