A Biblia a magyar képzőművészetben

Az emmauszi tanítványok


Krisztus az emmauszi tanítványokkal
Rembrandt van Rijn: Krisztus az emmauszi tanítványokkal, 1648, 68x65 cm, Párizs, Louvre

Az emmauszi tanítványok rövid története az egyik legtanulságosabb és ma is időszerű történet. Nagy festők többszörösen is foglalkoztak vele (például Rembrandt rajzban, rézkarcban, három-négy olajfestményben). A golgotai halál miatt letaglózott tanítványok szomorúságát Jézus nem sietett eloszlatni – mert szerette volna, ha gondolkoznának, többet foglalkoznának a róla szóló jövendölésekkel. Isten igaz szavával inkább, mint a hamissá váló emberi fájdalmakkal – s elismernék, hogy mindezeknek így kellett bekövetkezniük. A feddés után Jézus hatalmas tanításban is részesítette őket. „És ő mondta nékik: Óh balgatagok és rest szívűek mindazoknak elhívésére, amiket a próféták szóltak! Avagy nem ezeket kellett-é szenvedni a Krisztusnak, és úgy menni be az ő dicsőségébe? És elkezdte Mózestől és minden prófétáktól fogva, magyarázta nékik minden írásokban, amik őfelőle megírattak.” (Lk 24:25–27)

Miután Emmausz városába értek és a házukba siet­tek (ez a második téma lett idővel felkapottabb az első, az úton való beszélgetés megörökítése helyett), ismerték föl a tanítványok a vacsora alkalmával, amikor megtörte a kenyeret és hálát mondott érte, hogy az elmúlt órákat Jézussal töltötték. Marasztalták: „Maradj velünk, mert immár beesteledett...” (Lk 24:29)


Krisztus menetele Emmauszba
Id. Markó Károly: Krisztus menetele Emmauszba, 1859, olaj, vászon, 24,5x32,3 cm, Budapest, Magyar Nemzeti Galéria

A mai ember is szeretné valakivel békességben tölteni az életidejét. Az a Valaki azt mondja, Ő olyan békességet tud adni, amit a világ nem képes. Ezért hív: „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket. Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok: és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. Mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű.” (Mt 11:28–30)

Hogy e jelenet feldolgozói is jobbára XX. századi mesterek, csak megerősíti a mai űzött ember Szabó Lőrinc által kifejezett óhaját:

Emmausi tanítványok
Remsey Jenő: Emmausi tanítványok, é. n., olaj, vászon, 139x146,5 cm, Budapest,
Magyar Nemzeti Galéria
Az Árny keze

„Maradj velem, mert beesteledett!”
Bibliát hallgat a gyülekezet.
Alkony izzik a templom ablakán.
Hitetlen vagyok, vergődő magány.
„Maradj velem, mert beesteledett!”
– Ha így idegen, vedd emberinek,
súgja egy hang, s ahogy látó szemem
elmereng a régi jeleneten,
az emmausin és felejtem magam,
a sugár-hídon némán besuhan
egy örök Árny: lehetne Buddha is,
de itt másképen hívják és tövis
koronázza: én teremtem csupán,
mégis mint testvérére néz reám,
mint gyermekére: látja, tudja, hogy
szívem szakad, oly egyedűl vagyok,
s kell a hit, a közösség, szeretet.
S kezét nyújtja. Mert beesteledett.
Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre
Ferenczy Béni: Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre, 1948, tus, toll, 42x48 cm, magántulajdon
Emmausz
Szalay Lajos: Emmausz, 1978, tollrajzNoli me tangere! <<< Fel >>> A hitetlen Tamás